Gennep

Buurtzorg GENNEP

 

BUURTZORG GENNEP is sinds 1-9-2009 actief in de gemeente Gennep. Wij bieden met een klein, zelfsturend team, Verpleging en Verzorging bij u thuis in Gennep, Heijen, Ottersum, Milsbeek en Ven-Zelderheide.

Voor een hulpvraag kunt u zelf, uw partner of familie, huisarts , specialist of verpleegkundige ons rechtstreeks bellen: 06 13282383. 
Wij zijn 24 uur bereikbaar en u krijgt direct een teamlid te spreken, die met u een afspraak maakt voor een huisbezoek om uw hulpvraag te inventariseren.

Samen met u en uw naasten wordt dan de nodige zorg afgestemd, rekening houdende met uw beperkingen en mogelijkheden. Ons streven is om u zo snel en/of zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren.
Ook zijn we bereikbaar via email: Gennep@buurtzorgnederland.com.
Wij zijn gevestigd in het pand aan de Langeweg 203, 6591 XB Gennep

Om in aanmerking te komen voor zorg, heeft u sinds 1 januari 2015 geen indicatie van het CIZ (Centrum Indicatie Zorg) meer nodig. Onze verpleegkundigen zijn in staat zelf te indiceren, nadat ze, tijdens een bezoek aan u, de zorgbehoefte in kaart hebben gebracht.

Sinds jan 2015 valt verpleging en verzorging thuis niet meer onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). De eigen bijdrage, voorheen bepaald door het CAK (Centrale Administratie Kantoor) in den Haag, is daarbij komen te vervallen.

De kosten voor verzorging en verpleging thuis worden nu rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd en vanuit het basispakket vergoed. Dit telt wel mee voor uw eigen risico.

Ons team wordt versterkt door een FYSIOTHERAPEUTE (Ryanne Hermsen), ERGOTHERAPEUTE (Saskia Daam) en DIËTISTE (Karin Marinussen). Zij kunnen door ons direct benaderd worden voor een consult of behandeling. Voor fysiotherapie diëtiste gelden vergoedingen van uw ziektekostenverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polis. Voor ergotherapie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts en hieraan zijn geen kosten verbonden.

Ook is er een VRIJWILLIGER (Frans Jakobs) aan ons team toegevoegd. In overleg kan onze medewerkster bemiddelen en kijken of hij u in bepaalde situaties van dienst kan zijn.

Wij werken nauw samen met andere disciplines zoals uw huisarts, specialist en specialistisch verpleegkundigen.

U kunt voor diverse hulpvragen een beroep op ons doen. Dit kan variëren van het aan/ uit trekken van elastische kousen, hulp bij het douchen, oog druppelen, wondzorg etc, maar ook als u ongeneeslijk ziek bent en de laatste fase van uw leven het liefst thuis wil doorbrengen. Wij begeleiden u ook wanneer besloten wordt tot palliatieve sedatie, euthanasie, pijnbestrijding middels medicatie toediening via pompje, etc

Sinds 1-4-14 BUURTZORG PG GENNEP van start gegaan. Dit team richt zich specifiek op zorgvragers met psychogeriatrische problematiek, geheugen problemen en dementie. 
Zij zijn bereikbaar via tel 06 10687074 of email pggennep@buurtzorgnederland.com, Kerkstraat 20, 6596 AL te Milsbeek.

Mocht u een hulpvraag hebben op het huishoudelijke gebied dan kunt u contact opnemen met ons "zusje" BUURTDIENSTEN, tel 06 20478148. Zij bieden hulp in en om het huis en deze hulp valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Een indicatie hiervoor dient bij de gemeente aangevraagd worden. Hiervoor geldt nog steeds een eigen bijdrage, bepaald door het CAK.

Wilt u meer weten over Buurtzorg Gennep, neem dan contact met ons op.
Langeweg 203 06 - 13282383
6591 XB Gennep gennep@buurtzorgnederland.com